Członkowie zespołu | Synergion

Michał Kociankowski

General Manager, Communication Coach
michal.kociankowski@synergion.pl
601 261 994
Dowiedz się więcej

Magda Buchalska

Brand Development Director
magda.buchalska@simplyby.us
604073090
Dowiedz się więcej

Mikołaj Cieślak

Creative Director
zmieniam@synergion.pl

Dowiedz się więcej

Marta Gucik

Research Manager
marta.gucik@synergion.pl

Dowiedz się więcej

Maja Paluch

Research Manager
maja.paluch@synergion.pl

Dowiedz się więcej

Justyna Garlacz

Senior Researcher
justyna.garlacz@synergion.pl

Dowiedz się więcej